VÄRMEPUMP    LUFTKONDITIONERING    VENTILATION    SERVICE    BILDER    OM OSS    GRATIS ANALYS    KONTAKT
 
  Detta kan vi hjälpa till med
Reservdelsförsäljning
Felsökning & reparation
Underhållsservice
Byte av fläktmotor
Utbyte av värmepump
 

  Besök vår webbshop!
Du som är ute efter tillbehör som till exempel fjärrstyrning, skydd, tak och filter bör besöka vår webbshop Värmepumptillbehör.se där du finner massor av prisvärda tillbehör samt de vanligaste reservdelarna.
 

  Underhållsservice Panasonic värmepump

Underhållsservice - bibehåller effekten och förlänger livslängden

Det finns tre saker som är helt avgörande för hur lönsam din luftvärmepump är. Dimensionering (att pumpen har tillräcklig effekt) och installation (att pumpen installeras på rätt sätt) har du förhoppningsvis redan fått hjälp med.

Den tredje förutsättningen, som det tyvärr slarvas mycket med, är att anläggningen regelbundet måste genomgå service och rengöras på djupet. Annars blir den igensatt med damm och partiklar och tappar i avgiven värmeeffekt och luftomsättningskapacitet. En igensatt luftvärmepump sliter mer på vitala delar och får därmed kortare livslängd.

Vi rekommenderar service ungefär vartannat år, beroende på hur mycket och på vilket sätt du använder värmepumpen, samt mängden damm och partiklar i din inomhusluft.


Vad ingår i underhållsservice?

• Rengöring av inomhusdelens rörliga delar
• Rengöring av inomhusdelens filter
• Rengöring av inomhusdelens förångare/kondensor med tryckluft eller spray som motverkar bakterier, svamp och fett
• Uppmätning av utblåstemperatur och differens mellan
insug och utblås vid börvärde 30 grader värmedrift
• Rengöring av utomhusdelens kondensor/förångare vid behov
• Funktionskontroll av kondensavledning samt ev. kondensvattenpump
• Läcksökning vid behov
• Okulärbesiktning av anslutningar, genomföringar och tätningar
• Rådgivning och tips för effektivare drift
• Protokoll som visar utförda åtgärder och uppmätta värden
• Rabatt på nya filter (om behov finns)


Vad kostar underhållsservice?

Underhållsservice kostar 1995 kr. inklusive material och arbetstid för en luftvärmepump. Kostnad för resa 5 mil totalt ingår (räknat från vår adress). Vid längre resor debiteras 50 kr. extra per mil som överstiger de 5 mil som ingår i priset.

Har du fler inomhusdelar lämnas rabatt med 500 kr per inomhusdel.
 
  JN KLIMATKONSULT
Fältspatsgatan 3
421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-788 45 60
info(a)jnklimatkonsult.se
FÖR FÖRETAG
Värmepumpar
Kyla till datarum/serverrum
Kyla till butik/salong/kontor
Uthyrning av AC
PRIVATPERSONER
Värmepumpar
Luftkonditionering
Service
Gratis analys
ÖVRIGT
Referenser
Om JN Klimatkonsult
Kontakt
Erbjudande